Online မွ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရာတြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Server သုိ႕ အရင္ေရာက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္လူဦးေရ ျပည့္သည္အထိ ဦးစားေပး အစီအစဥ္အတိုင္း လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Online မွ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ပံုစံစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ သတ္မွတ္ရက္တြင္ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရမည္။ (သင္တန္းေၾကး ေပးသြင္းၿပီး မွသာလွ်င္ သင္တန္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း၀င္ခြင့္ရရွိသည့္ အမည္စာရင္အား ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ Website တြင္ (၂၆-၀၉-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Result